Jumat, 21 November 2008

PUPUH

Pupuh adalah tembang Sunda klasik yang memiliki pola rima dan irama yang telah ditentukan.
Ada 17 macam pupuh buhun yaitu:


1. Pupuh Kinanti, menggambarkan kekhawatiran atau juga rasa sayang
2. Pupuh Asmarandana, menggambarkan rasa cinta, rasa sayang
3. Pupuh Balakbak, menggambarkan candaan
4. Pupuh Magatru, menggambarkan orang yang sedih
5. Pupuh Mijil, menggambarkan kesedihan
6. Pupuh Sinom, menggambarkan kegembiraan, kesayangan
7. Pupuh Dangdanggula, menggambarkan katentraman, kekaguman, keagungan
8. Pupuh Durma, menggambarkan rasa marah, sombong ataupun semangat
9. Pupuh Pucung, menggambarkan kesedihan tapi sambil mempunyai harapan yang besar
10. Pupuh Wirangrong, menggambarkan rasa malu oleh tingkah sendiri
11. Pupuh Jurudemung, menggambarkan orang yang bingung
12. Pupuh Gurisa, menggambarkan orang yang sedang melamun
13. Pupuh Gambuh, menggambarkan kesedihan, kesusahan atau rasa sakit
14. Pupuh Ladrang, menggambarkan candaan sambil menyindir
15. Pupuh Lambang, menggambarkan orang yang suka bercanda
16. Pupuh Pangkur, menggambarkan rasa marah yang tertahan
17. Pupuh Maskumambang, menggambarkan kenelangsaan
2 komentar:

De Jayconiah mengatakan...

Hatur nuhun pisan ka Blog Share, masih aya ning nu ngabudayakeun sunda. Janten abdi tiasa mendakan deui, ieu pupuh nu tos lami teu di earkeun ku sakola ayeuna.

De Jayconiah mengatakan...

Hatur nuhun pisan ka Blog Share, masih aya ning nu ngabudayakeun sunda. Janten abdi tiasa mendakan deui, ieu pupuh nu tos lami teu di earkeun ku sakola ayeuna.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...